FULDTIDS PIONER TRÆNINGSSKOLE

NYE SKOLER I DANMARK: JAN-MAJ 2017

SEND DIN ANSØGNING HER

Vi tror af hele vore hjerter på, at kirken står foran en ny reformation

En reformation, der kommer til at gå dybere end nogen anden før den: bort fra kirketraditioner, kvælende strukturer og utallige møder i kirkebygninger. Vi tror på, at det vil blive en reformation, hvor vi kommer tilbage til det, vi læser om i Apostlenes Gerninger: Det enkle liv som discipel ledt af Helligånden, hvor Guds rige kommer nær i privathjem, på gaderne, i butikker – ja, overalt hvor mennesker befinder sig.

Hvem kan komme og deltage?

Ønsker du mere end et liv, hvor du hver dag står op og går på arbejde, kommer hjem og går i seng – og så starter forfra næste dag igen? Du er ikke bange for at opgive alt og følge Jesus? Ser du dig selv træne, udruste og disciple andre? Ser du dig selv som en, der vil være med til at reformere kirken?
Hvis du ser dig selv arbejde fuldtid for Herren resten af dit liv, så er dette for dig. Det er for dig, der brænder for Jesus, og for at leve det liv, vi læser om i Apostlenes Gerninger.

Hvordan organiserer vi det?

‘Pioner træningsskolen’ (PTS) er et tre ugers kursus, der for mange af jer vil være begyndelsen på et helt nyt liv, der fortsætter bagefter, samt andre steder i verden!
‘Pioner træningsskolen’ består af undervisning, discipelskab, arbejdet med at sprede evangeliet, at gå på gaden og helbrede de syge, kaste dæmoner ud, døbe i vand og Helligånd, rejse samt meget mere. Du vil blive undervist i Guds Ord, og vi oplærer og giver praktisk træning i at helbrede de syge, forkynde evangeliet, lede mennesker til frelse, osv. Der vil også være gæstetalere og undervisere fra rundt omkring i verden, som allerede ser frugterne af et liv i discipelskab.
Vi samler omkring 15-20 mennesker, som kommer til at bo på Pioneer Training Center (PTC – tidl. Jesus hotellet) i Aalborg. Du deler værelse med andre, og sover i køjeseng i træningsperioden.

Hvor meget koster det?

Prisen er 6000 kr. (€ 800). Betalingen dækker bl.a. kost og logi, samt noget rejse.

Efter en måned på Pioner Træningsskolen, bad vi Jeremias fra USA om at dele sin oplevelse af det her.

Andre skoler

Du kan også overveje at deltage i Pioner Træningsskolen i Holland.

Ansøgningsskema for PTS på Pioneer Training Center (PTC) i Aalborg, Danmark

Deltag i fuldtids Pioner Træningsskolen i Danmark. Du kommer til at bo 3 uger på Pioneer Training Center (tidl. Jesus hotellet) i Aalborg, hvor et hold fra den Sidste Reformation vil træne og udruste dig, så discipelskab bliver en livsstil.

    Det er nødvendigt at have gået Pionerskolen igennem, samt have læst bogen Den Sidste Reformation, før vi kan godtage din ansøgning.
  • Vi vil kontakte dig igennem Skype og interviewer dig om din ansøgning. Hvis du ikke har en Skype konto, Så klik her for at skabe en konto.