Om Den Sidste Reformation

Holdet.

Den Sidste Reformation er en bevægelse, hvor en stor gruppe af mennesker på forskellige måder er med til at bidrage. Mange mennesker stiller sig til rådighed til at kickstarte andre, så folk fortsætter med at være og gøre disciple.

Tommy og Mette Gubi
Tommy og Mette GubiMedarbejdere
Hej, vi hedder Mette og Tommy Gubi. Vi er en familie på 5 og bor ved Rødekro (Sønderjylland).
Vi er begge opvokset i et kristent hjem, og vi troede på Gud og læste om Ham i Bibelen men havde aldrig mødt Ham personligt. Der var en længsel efter “mere” indeni os, og det førte os på en lang rejse. Vi tog på bibelskole (YWAM) i USA, og der mødte Gud/Helligånden os stærkt. Det blev et vendepunkt i vore liv, hvor Gud blev “chefen”.

I 2009 stødte vi på Torben og Lene Søndergaard, som senere er blevet vore gode venner. Torben har udfordret os med dåb og bøn for syge m.m., og disse ting har givet os en helt ny dimension i livet. Dåben satte os fri fra vort “gamle” liv, og det at blive kickstartet til at bede for syge, gav “det nye liv” en retning. Nu vidste vi, hvad vi skulle resten af vort liv: sætte mennesker fri, både fysisk, psykisk og åndeligt fra djævelens herredømme, og derefter være med til at udruste dem til at give dét videre, de selv har modtaget.

Dette har vi nu arbejdet med i de sidste 5 år og har ikke tænkt os at stoppe 🙂

Hvad er Den Sidste Reformation?

Den Sidste Reformation (engelsk: The Last Reformation) er en ny bevægelse, der startede i 2011, og nu vokser i et hastigt tempo over hele verden. Især i Holland spreder budskabet sig. Holland er det land i verden, hvor bevægelsen vokser hurtigst i øjeblikket.
Pointen er kort og godt, at vi igen ønsker at se de ting ske, vi læser om i Apostlenes Gerninger. Vi tror på, at det vi læser om dér også er gældende for idag, og at vi må leve et liv der ligner de første troendes. Dette vil kræve en reformation af kirken, fordi de færreste kirker lever det liv ud, vi læser om hos de første kristne.
Den nuværende protestantiske kirke ser på mange måder ud som den romersk-katolske kirke, og meget lidt som det, vi læser om i Bibelen – særligt i Apostlenes Gerninger.
Derfor har vi brug for en reformation, der går langt dybere end reformationen Martin Luther og andre kom med. Vi taler om en reformation, der tager fat på doktriner, Helligåndens virke og kirkesystemet. For hvorfor gør vi egentligt kirke på den måde, vi gør idag?

Torben Søndergaard begyndte
bevægelsen i 2011.
Klik her for at læse hans historie.

Hvordan startede det?

Grundlæggeren af bevægelsen, Torben Søndergaard og hans familie, har i tolv år arbejdet på at plante kirker i flere byer. Men Gud tog dem gennem en ørkenperiode, hvor de oplevede at miste alt. Der, midt i ørkenen, begyndte de at stille spørgsmålstegn ved kirken, og hvorfor de ting, vi gør idag, er så forskellige fra det, vi læser om i Apostlenes Gerninger. Dengang var de ikke længere en del af kirken, og de fik lov til at se kirken udefra. De så, hvordan de ting de selv havde gjort tidligere, og som mange mennesker stadig gør i kirken idag, på mange måder ikke er bibelsk. Og at dette er grunden til, at kirken ikke er effektiv i at skabe disciple. Dengang, under ørkenperioden, viste Gud mange ting til Torben. I denne periode skrev han sin bogen “Den Sidste Reformation.”

Om bogen:
Vi fik den første reformation med Martin Luther i det 16. århundrede, og de sidste 500 år har der været vækkelser her og der, hvor tabte sandheder er dukket op igen. Vi har f.eks. baptistkirken, hvor man vendte tilbage til den bibelske dåb af troende ved fuld neddykkelse, og ikke dåb af spædbørn. Et andet eksempel er pinsekirken, hvor man kom tilbage til at tro på, at Helligåndens gaver også er for idag. Alle de sandheder, der i øjeblikket befinder sig i forskellige kasser, og på forskellige steder, er ved at blive sammensat igen. Når alle disse sandheder igen er sat sammen, samt når måden vi gør kirke på, ændrer sig, vil det bringe os tilbage til det liv, vi læser om i Apostlenes Gerninger.
Efter denne ørkenperiode skabte Torben Pionerskolen, bestående af 20 online lektioner, hvilket snart eksploderede. Mange mennesker elsker disse undervisninger, fordi de bekræfter noget, de allerede har gået med i hjertet. Altså var der nu bogen ‘Den Sidste Reformation’ og Pionerskolen, og ud fra dette begyndte bevægelsen at blive til, hvad den er idag. Tusinder af mennesker verden over følger dette, og det vokser dagligt.

Hvad er visionen bag “Den Sidste Reformation”?

Først, at vi vender tilbage til evangeliet. Evangeliet er vores grundlag, og er der noget, vi ikke kan lave om på, så er det evangeliet. Evangeliet handler ikke om at “invitere Jesus ind i sit hjerte,” eller at citere “synderens bøn” (Engelsk: “The sinner’s prayer”), eller blot at tro på Guds eksistens. Nej, Jesus kaldte os til at følge ham. Og for at følge ham, må vi, som han selv sagde, blive født på ny; vi må blive født af vand og af Ånd. Dette indebærer, at vi bekender vores synder, omvender os til Gud, tror på Jesus og bliver døbt i hans navn, og derefter modtager Helligånden. Vi må altså blive født på ny. Dette må forkyndes for enhver kirke, hustand og kristen! For der findes mange kirkegængere, der ikke er rigtigt født påny, og de har brug for at høre evangeliet.
Den næste ting, vi ønsker, er at kickstarte alle kristne til det nye liv, som vi læser om i Bibelen. At ‘kickstarte’ betyder, at man træner disciple til at gøre de ting, der hører det nye liv til – altså ikke kun til at høre, men til at gøre. Hvilke ting taler vi om her? Jo, at helbrede de syge, uddrive dæmoner, forkynde evangeliet, døbe folk i vand og med Helligånden. Pointen er, at vi dermed gør disciple!
Endeligt ønsker vi at se en reformation af kirken. At kirken vender tilbage til det enkle liv med Gud, som de første disciple levede i, i ApG. En kirke, hvor Jesus er hovedet, og vi alle er brødre og søstre. Hvor vi alle ledes af Helligånden. Kirken er hverken en bygning, et møde eller et program. Nej, den er en bevægelse af Jesu disciple, sammen i én familie og i ét liv.

Pionerskolen er med til at vise, hvad evangeliet virkelig handler om, og hvorfor en reformation er nødvendig.