Hør David fortælle om hans oplevelser med Jesus – hvordan han søgte accept men fandt det ikke i nogen ting i verden, men fandt det i sin Skaber.